Földgáz - A környezetkímélő energia forrása

Mi a földgáz?

A földgáz a szénhez vagy a kőolajhoz hasonlóan egy fosszilis energiahordozó. A fosszilis energiahordozók olyan szerves anyagok, amelyek évmilliókkal ezelőtt elpusztult élőlényeket átalakító biokémiai és geokémiai folyamatok révén jönnek létre.

A fölgáz színtelen, szagtalan, a levegőnél könnyebb gáz; elégetésével jelentős mennyiségű energiát nyerünk. A földgáz égésterméke túlnyomórészt CO2 és víz, ezen túl csak minimális mennyiségű szennyező égésterméket tartalmaz.

A földgáz szénhidrogén alapú gázok gyúlékony elegye. Fő összetevője a metán, mellette magasabb szénatomszámú szénhidrogéneket (etán, propán, bután, pentán, hexán), illetve éghetetlen alkotókat (szén-dioxid, nitrogén) is tartalmaz. 1 m3 földgáz teljes mértékű elégetéséhez megközelítőleg 10 m3 levegő szükséges. A földgáz tökéletes égése során kék lánggal ég, káros égéstermékek, füst, korom, hamu nélkül, igen alacsony szén-monoxid és kéndioxid kibocsátással, ezáltal környezetvédelmi szempontból a legtisztább energiahordozók egyike és nagymértékben hozzájárul az üvegházhatás mérsékléséhez.

A földgáz robbanóképes elegyet alkot, ha a levegővel 5-15% közötti arányban elegyedik.

A földgázt biztonsági okokból merkaptánnal szagosítják, hogy esetleges szivárgása már a gyúlékony elegyet képző koncentráció alatt is érezhető legyen. A merkaptánt általában a nemzeti gázszállító-rendszeren adagolják a földgázhoz, így a kereskedőkhöz, szolgáltatókhoz már szagosított gáz érkezik.

A földgáz nem mérgező, a levegőnél könnyebb (sűrűsége megközelítőleg 0,68 kg/m3 míg a levegőé 1,293 kg/m3).
A fölgáz mennyiségét Magyarországon gáztechnikai normál köbméterben mérik (1 m3 megfelel annak a gázmennyiségnek, melynek térfogata 1,01325 bar nyomáson és 15°C fokon 1 m3), de a fogyasztókkal az energia tartalma alapján, MJ-ban számolnak el. Az energiatartalom a gázösszetételtől függő fűtőérték (MJ/m3) és a mennyiség (m3) szorzata. Alapállapoton 1 m3 földgáz 34 MJ energiaértékkel bír.

A földgáz tipikus összetétele:

Metán (CH4)

97%

Etán (C2H6)

0,919%

Propán (C3H8)

0,363%

Bután (C4H10)

0,162%

Szén-dioxid (CO2)

0,527%

Oxigén (O2)

0-0,08%

Nitrogén (N2)

0,936%

Nemesgázok (A, He, Ne, Xe)

nyomelemként