Földgáz - A környezetkímélő energia forrása

Jogi nyilatkozat

A weboldal fenntartója a Magyar Földgázkereskedő Zrt.

A Weboldalon található tartalom – szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt áll - a Magyar Földgázkereskedő Zrt. szellemi tulajdonát képezi és a Magyar Földgázkereskedő Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-vel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat, és a Magyar Földgázkereskedő Zrt. – többek között - a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti.

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.